Angina pectoris

Angina pectoris betekent letterlijk pijn op de borst

In de medische wereld bestaat de term angina pectoris wanneer een patiënt last heeft van pijn op de borst. Er zijn twee vormen van angina pectoris; de stabiele en de instabiele variant. Bij de stabiele angina pectoris zijn de aanvallen van pijn op de borst onder controle, dit wil zeggen dat de aanvallen kort aanhouden en met medicatie of rust weer overgaan. De kans op een hartinfarct is bij een stabiele angina pectoris wat kleiner dan bij instabiele angina pectoris. Bij de instabiele vorm zijn de klachten niet meer onder controle, de pijn houdt langer dan vijf minuten aan en reageert onvoldoende op toegediende medicatie.

Angina pectoris gaat gepaard met een drukkend en pijnlijk gevoel op de borstkas met uitstraling naar linkerarm en kaken. De pijn verdwijnt doorgaans door het nemen van rust en wordt uitgelokt door inspanning, ernstige emoties, temperatuurwisselingen of na een grote maaltijd. Het verschil tussen angina pectoris en een hartinfarct is dat de pijn afzwakt/verdwijnt met het nemen van rust. Andere symptomen van een hartinfarct zoals duizeligheid, klamme huid, onrust, dyspneu en misselijkheid zijn bij angina pectoris niet aanwezig.

Wat is er aan de hand bij angina pectoris?

Door een vernauwing in 1 of meerdere kransslagaderen krijgt het hart niet voldoende bloed en dus te weinig zuurstof. Hierdoor ontstaat verzuring en dit uit zich in pijn rondom de hartstreek, mede als alarmsignaal. Bij stabiele angina pectoris verdwijnt de pijn door het nemen van rust. Dit komt omdat in de rustfase het hart minder zuurstof nodig heeft en er geen tekort meer is van zuurstof. Bij inspanning, heftige emoties en na een grote maaltijd wordt er een groter beroep gedaan op het hart waardoor de zuurstofconsumptie toeneemt. Bij een vernauwing van een kransslagader kan deze zuurstofbehoefte niet worden voldaan en ontstaat er een tekort, met pijn en andere symptomen als gevolg.

De vernauwing is het gevolg van beschadigingen van de vaatwand in de kransslagader, hier ontstaan afzettingen van cholesterol (plaques). Er kunnen scheurtjes op deze plekken ontstaan waar bloedplaatjes zullen gaan hechten en een stolsel zullen vormen. De combinatie van de stolsels en cholesterol (aderverkalking in de volksmond genoemd) zorgen voor een vernauwing (stenose) en belemmeren de bloeddoorstroming. Het opheffen van deze vernauwing geschiedt middels dotteren, stent plaatsing en soms een bypass operatie. Dit gebeurt doorgaans bij instabiele angina pectoris of bij een aangetoond hartinfarct. De behandeling van een stabiele angina pectoris is medicamenteus en door middel van voorlichting.

Wat kunt u doen bij angina pectoris klachten?

Laat u goed voorlichten door uw cardioloog en huisarts als er is geconstateerd dat er een vernauwing zit in de bloedvaten van het hart. Het is belangrijk om te weten dat u laagdrempelig uw specialisten kunt bellen als u twijfelt over uw gezondheid.

Een stabiele angina pectoris behoeft niet direct behandeling in het ziekenhuis. Wel krijgt u adviezen om uw levensstijl aan te passen waaronder:

 • Stoppen met roken
 • Meer bewegen
 • Gezonder eten/drinken
 • Minder alcohol consumptie
 • Rust nemen, luisteren naar uw lichaam

U krijgt mogelijk tegelijkertijd bloedplaatjesremmers om dagelijks in te nemen, dit is belangrijk om te voorkomen dat een vernauwing erger wordt. De behandeling van een aanval is door het toedienen van een nitroglycerine spray/ isosorbide tablet onder de tong (beide medicijnen verwijden de bloedvaten, het is dus belangrijk dat u zit als u dit inneemt om vallen te voorkomen ten gevolge van duizeligheid). Voorts krijgt u cholesterolverlagende middelen voorgeschreven die de afzetting van cholesterolplaques een halt toe moeten roepen.

Symptomen stabiele angina pectoris

Zoals gezegd zijn er twee vormen van angina pectoris, de symptomen van de stabiele angina pectoris zijn:

 • Plotselinge toename/ontstaan van pijn op de borst, door een uitlokkend moment
 • Aanval verdwijnt geleidelijk, pijn neemt af met het nemen van rust
 • Pijn verdwijnt met het innemen van de voorgeschreven NTG spray / isosorbide tablet
 • Tijdelijk karakter

Symptomen instabiele angina pectoris

Zoals gezegd zijn er twee vormen van angina pectoris, de symptomen van de instabiele angina pectoris zijn:

 • Plotselinge toename/ontstaan van pijn op de borst, niet per sé door een uitlokkend moment
 • Pijn blijft bestaan of wordt erger, ondanks het nemen van rust
 • Pijn reageert niet of nauwelijks op het innemen van de voorgeschreven NTG spray / isosorbide tablet
 • De voorgeschreven medicatie werkt tijdelijk, pijn keert weer terug

Bij twijfel dient er altijd contact opgenomen te worden met het alarmnummer (112).

 

Kan ik oud worden en alles blijven doen met angina pectoris?

Tegenwoordig kan angina pectoris met de juiste medicatie en aanpassing van de levensstijl prima samen gaan met oud worden en baas te blijven op het lichaam. Door dagelijks cholesterolverlagers en bloedplaatjesremmers in te nemen wordt verergering van de vernauwing tegen gegaan. Voorts kunnen angina pectoris aanvallen (pijn op de borst) worden behandeld met medicatie als een NTG spray of isosorbide tabletje onder de tong. Het slijmvlies onder de tong is zeer dun en bevat heel veel fijne haarvaatjes waardoor het medicijn razend snel wordt opgenomen en direct werkzaam is in het lichaam. Door een gezonde levensstijl aan te nemen zoals voldoende beweging, gezonder eten en stoppen met roken, kan er prima een oude leeftijd bereikt worden met een bestaande vernauwing in een kransslagader. De kans op een hartinfarct is echter wel significant groter bij angina pectoris.