Complicaties

Complicaties en gevolgen van een hartinfarct

Een hartinfarct is een levensbedreigende aandoening die direct handelen in een ziekenhuis vereist. Hoe eerder het infarct wordt geconstateerd en behandeld, des te kleiner is de kans op restverschijnselen. Op deze pagina worden enkele complicaties en gevolgen systematisch opgeschreven die kunnen voorkomen tijdens of na een hartinfarct.

1. Circulatiestilstand en reanimatie tijdens het hartinfarct

Een patiënt met een hartinfarct kan soms bij bewustzijn zijn en klagen over pijn op de borst, duizeligheid, benauwdheid en heftige angst. Het komt ook geregeld voor dat een patiënt het bewustzijn verliest door een ernstige ritmestoornis ten gevolge van het infarct. Op het moment dat door het infarct het hart zuurstofgebrek lijdt, ontstaan er tevens problemen in de elektrische geleiding, die nodig is voor de ritmische samentrekkingen van het hart. Er ontstaat een chaotisch patroon van samentrekkingen van het hart (ventrikelfibrilleren) waardoor niet genoeg bloed kan worden rondgepompt en alle organen direct zuurstofgebrek lijden, hierdoor verliest men ook het bewustzijn.

De patiënt zal blauw aanlopen en een gaspende of geen ademhaling hebben. Er zal direct moeten worden gestart met Basic Life Support (BLS) bestaande uit borstcompressies en mond-op-mondbeademing. Uiteraard moet zo snel mogelijk het alarmnummer 112 worden gebeld. Hoe langer de patiënt geen adequate bloedcirculatie heeft, des te langer is de kans op onherstelbare schade aan het brein.

2. Hartklep problemen

Door zuurstofgebrek van de hartspier wordt het weefsel op de aangedane plek week en kwetsbaar. Soms is dit precies de plek waar de aanhechting van een belangrijke hartklep zit. Door deze weekheid kan de hartklep losraken of deels scheuren. Hierdoor ontstaat er een acute belemmering van de pompfunctie van het hart met diverse extra complicaties. Een operatie aan de hartklep is soms genoodzaakt nadat het hartinfarct is verholpen.

3. Hartfalen

Als gevolg van het infarct sterft een deel van de hartspier af. Dit deel kan niet mee meedoen met de pompfunctie van het hart. Als het hart niet meer kan voldoen aan de metabole behoefte van de weefsels en organen is er sprake van hartfalen. Dit proces kan tijdens het hartinfarct maar ook dagen erna ontstaan. In principe is post-infarct hartfalen een irreversibel ziektebeeld maar kan met behulp van medicatie en een andere levensstijl goed samen gaan met ouder worden.

4. Hartontsteking

Het komt regelmatig voor dat mensen na een hartinfarct, soms zelfs pas na enkele dagen, een ontsteking krijgen aan het hartzakje (pericarditis) of aan de hartspier zelf (myocarditis). Vaak gaat het hier om een steriele ontsteking als gevolg van ontstekingsmediatoren die vrij zijn gekomen na het infarct.