Dotteren

Dotteren en stentplaatsing

Bij dotteren wordt een vernauwing in de slagadertjes van het hart, de zogenaamde kransslagaderen, verwijd met een ballon of een stent. De ballon wordt via de liesslagader (arteria femoralis) of de via de pols (arteriaradialis) opgeschoven richting het hart. Dit gebeurt op een speciale doorlichtkamer (katheterisatie kamer) waarbij door de cardioloog live kan mee worden gekeken.

De patiënt is bij deze ingreep doorgaans bij bewustzijn, wel worden prikjes lokaal verdoofd. Op de plaats van de vernauwing wordt de ballon opgeblazen waardoor de kransslagader weer wijd wordt gemaakt. Om te voorkomen dat de ader weer terugveert wordt soms een stent achtergelaten. Deze stents kunnen tegenwoordig ook geleidelijk lokaal medicatie afgeven om spasmes van de vaten te voorkomen.

 

Er wordt pas gekozen voor dotteren als de vernauwing erger is dan 70% en ernstige belemmeringen geeft aan de patiënt. De keuze tussen dotteren of een operatie is afhankelijk van verschillende factoren. Statistisch gezien is gebleken dat een hartoperatie veiliger is dan een dotterbehandeling (bron: RTLnieuws.nl).

Dotteren is effectief als de ballon de vernauwing gemakkelijk kan bereiken, als er niet te veel vernauwingen op te veel plekken zitten en als er al eerder een hartoperatie is verricht (in dat geval is dotteren veiliger dan opnieuw een bypass hartoperatie).

 

Dotteren

Dotteren of ook wel percutane coronaire interventie (PCI) wordt voorgegaan aan een hartkatheterisatie waarbij contrastmiddel wordt ingespoten en via speciale röntgenapparatuur wordt gekeken of er vernauwingen in de kransslagaderen zitten en zo ja, waar deze zich bevinden.

Medicatie na het dotteren

Na succesvol te zijn gedotterd dient de patiënt levenslang bloedplaatjesremmers (trombocyten aggregatie remmers) in te nemen die ervoor zorgen dat er niet opnieuw vernauwingen optreden. Voorbeelden van deze bloedplaatjesremmers zijn acetylsalicylzuur, clopidogrel en anderen.

 

Fysiotherapie na een operatie (hart / vaatziekten)

Na de operatie is het belangrijk dat de dagelijkse activiteiten en sport weer langzaam en op een verantwoorde manier opgepakt worden. Het hart dient immers weer in goede conditie te komen. Een gespecialiseerde fysio in hart- en vaatziekten kan helpen.